Какво предлагаме

Центърът за информация и професионално ориентиране е създаден в съответствие със закона за професионалното образование и е лицензиран от НАПОО. Центърът предоставя на своите клиенти:

Центърът развива и прилага методи за определяне на професионалната пригодност, насоченост и оценка на компетентностите и подпомага въвеждането на свързаните с това стандарти в страната. Поддържа тесни контакти и работи в сътрудничество с организации и асоциации, обединяващи професионалистите от отделни професионални области, техните комисии и комитети по обучение и присъждане на квалификации, както и организации за професионално обучение.

ЦИПО „Профинфолидер" организира :

  1. Индивидуално и групово консултиране в областта на професионалното ориентиране
  2. Индивидуално и групово консултиране в областта на кариерното развитие
  3. Анализ на състоянието на фирми и предприятия, свързани с професионвалното кариерно развитие на служителите
  4. Анализ на състоянието на подготовката на учители и ученици, свързано с професионалното кариерно развитие
  5. Предоставяне информация относно възможностите за образование и обучение
  6. Изготвяне на анализи и предоставяне на информации относно тенденциите на пазара на труда, актуални и перспективни професии
  7. Предоставяне на обективни съвети за развитие на кариерата, за ползите от доказване на компетентността
  8. Провежда оценка на компетентностите