Консултативен семинар Професионално ориентиране в европейските проекти 2017

КОНСУЛТАТИВЕН СЕМИНАР

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ

/оперативни и други европейски програми/ Хорариум 20 часа

ПРОГРАМА

 1. Въведение: Професионална кариера в „Управление на европейски проекти“  /1 час/

 2. Професионалнаинформациязауправлениенапроекти Терминология в Управление на проекти
  Принципи на управлението на проекти
  Методи за управление на проекти /1 час/

  11.00 ч Кафе пауза 11.30 ч

 3. Приложимостнапрофесията„експертвуправлениенапроекти“ 1ч

 4. Управление на европейски проекти 4.1. Европейски структурни фондове


1 ч. 13.30 ч Обяд

14.30
4.2. Оперативни програми 2 часа

16.30 Кафе пауза 17.00

4.3. Европейски програми 2 часа

Втори ден
9.00 часа

1. Разработване на индивидуални проекти

 1. 1.1.  Място на проектите в ОП

 2. 1.2.  Принципи на изграждане на проекта

 3. 1.3.  Връзка с Управляващите органи

 4. 1.4.  Жизнен цикъл на проекта

 5. 1.5.  Структура на проекта

2 часа

11.00 Кафе пауза 11.15

 1. 1.1.  Насоки за подготовка на проекти

 2. 1.2.  Бюджет на проекта

 3. 1.3.  Основни грешки при подготовка на проекта

 4. 1.4.  Правила за добър проект

 5. 1.5.  Изпълнение на проекта

2 Часа

12.15 Обяд

12.45

1.6. Апликационна форма за изготвяне на проект по Оперативна програма

1.1. Индивидуална работа върху апликационната форма /по избор на Оперативна програма/

1.2. Обсъждане на изготвени проекти 6 часа

2. Заключение 2 часа