Проект „GET TOGETHER – PRACTICAL TOOLS FOR YOUTH ENGAGEMENTS - 2020“ 

Център за професионално информиране и ориентиране „ПРОФИНФОЛИДЕР“  участва в реализирането на проекта и организирана дейност „Младежки уъркшоп“ 

21-23 февруари, 2020,  Поморие 

Уъркшоп 

  1. Личностно развитие
  2. Оценка на личността чрез тест 
  3. Предприемачество и кариера
  4. Участниците  в  семинара са определени по процедура, утвърдена от Ръководителя на проекта