Нашите цели

  1. Да предоставя актуална информация за избор на институция за професионално образование и обучение;
  2. Да осъществява консултативна  дейност, свързана с професионално и  кариерно развитие 
  3. Да осъществява оценка на компетентностите в съответствие със съществуващите стандарти

    Вижте всички цели

Повече за нас

Центърът за информация и професионално ориентиране е създаден в съответствие със закона за професионалното образование и е лицензиран от НАПОО. Центърът предоставя на своите клиенти: • услуги в областта на информирането, професионалното ориентиране и кариерно консултиране

Нашите партньори

Центърът развива и поддържа тесни контакти и работи в сътрудничество с организации и асоциации, обединяващи професионалистите от отделни професионални области, техните комисии и комитети по обучение и присъждане на квалификации, както и организации за професионално обучение.