„ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“ ОНЛАЙН СЕМИНАР - 2021

ПРОГРАМА

„ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“ - ОНЛАЙН СЕМИНАР

Център за информиране и професионално ориентиране „Профинфолидер“ организира онлайн семинар на тема „Личностно развитие и кариерно ориентиране“

Целта на семинара е да подпомогне младите хора в стремежа им да се реализират в мечтаните от тях професии, като им даде информация за себепознанието, начините да осъзнаят интересите си, да ги ориентира за пътя, който трябва да извървят за едно успешно развитие, да засили увереността им срещу провокациите на средата и им даде знания и умения, които ще ги направят устойчиви и силни

Програмата на семинара включва мултимедийни презентации, дискусии, ролеви игри, тестове и се води от сертифицирани кариерни консултанти и психолози.


 

Първа сесия

9.00 Откриване

Представяне на водещите

9.10 - 9.30 Запознаване, Лично представяне на участниците

9.30 – 10.00 Начало на обучението

Представяне на програмата, цели, задачи, Отваряне на интереса към темите и ориентиране към акценти

10.00 – 10.30 Кариера. Кариерно развитие /презентация/

10.30 – 10.45 Пауза

10.45 – 11.30 Самопознание, оценка на интереси /презентация/

11.30 – 11.45 Пауза

11.45 – 13. 00 Упражнение /Тест за самопознание/

13.00 – 14.30 Обедна почивка


 

Втора сесия

9.00 - 10.15 Професиите – познати, непознати, стари и нови; Знания и умения за успешна професионална реализация /Дискусия/

10.15 - 11.00 Пауза

11.00 – 12.00 Личностно развитие и кариера /Презентация, с включен филм/

12.00 – 13.00 Моето кариерно пътуване /+ заключение/

 

ПОСЛАНИЯ