Консултативен семинар Професионално ориентиране в европейските проекти 2016

КОНСУЛТАТИВЕН СЕМИНАР

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ /оперативни и други европейски програми/ Хорариум 20 часа

ПРОГРАМА

  1. Въведение : Професионална кариера в „Управление на европейски проекти“ /2 часа/

  2. Професионална информация за управление на проекти Терминология в Управление на проекти
    Принципи на управлението на проекти
    Методи за управление на проекти /2 часа/

  3. Приложимост на професията „експерт в управление на проекти“ 3.1. Европейски структурни фондове

Втори ден

 

   4. Управление на проекти

Кафе пауза

  1. Подготовка на проект по Оперативни програми

  1. Заключение