Проект „GET TOGETHER – PRACTICAL TOOLS FOR YOUTH ENGAGEMENTS“

 

 

Център за професионално информиране и ориентиране „ПРОФИНФОЛИДЕР“  участва в реализирането на проекта и организирана дейност „ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ“ 

5-7 септември, 2019, Пловдив

 Семинар за обучение на обучители 

  1. Кариера и кариерно развитие 
  2. Оценка на личността чрез тест 
  3. Участниците  в  семинара са определени по процедура, утвърдена от Ръководителя на проекта