Семинар кариера в предприемачество 2021 - програма

TRAININGS OF TRAINERS
IN GETTING TOGETHER ENTREPRENEURSHIP AND EFFICIENT MANAGEMENT MODELS


 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението има за цел да подготви обучители за работа с младежки групи в областта кариерното развитие, предприемачеството като кариера, мотивирането на млади хора за занимания с предприемачество, предприемаческа култура

Предприемачеството е особена зона в икономическата активност на младите хора и все още се явява предизвикателство за голяма част от тях поради отсъствие на достатъчно информация, непознаване на моделите на управление на икономиката, отсъствие на обучение в училище и университет по проблемите на предприемаческата активност, както и липса на добра среда и достатъчно добри практики в предприемаческата дейност, които могат да ги мотивират.

Обучителите ще се запознаят с елементите на кариерното развитие и възможността предприемачеството да се превърне в кариера.

Програмата за обучение ще се разположи в три обучителни панела, в които ще се разиграват сценарии за работа с младежка аудитория и един дискусионен панел


 

Обучениението се провежда на английски език. Обучител Маруся Любчева


 

Първи обучителен панел:

Бизнес толерантна среда за предприемачи

 

Основни теми

За кого е предприемачеството

Corporate entrepreneurship

Individual entrepreneurship


 


 

Втори обучителен панел:

Развитие на кариера чрез предприемачество
 

Основни теми:

Кариера, кариерно развитие

Предприемачеството като кариерен път;

Личният бизнес като мощно средство за светска кариера


 

Трети обучителен панел

Хоризонт на предприемачеството и новите модели на управление

Основни теми:

Култура на предприемачество;

Social entrepreneurship


 

Интерактивен Дискусионен панел

Business ethics

Предприемачески ценностен модел

младежкият ЦЕННОСТЕН ОБРАЗ за успешния предприемач;

Management models and principles;

Предприемачеството като път за кариерно развитие
 

 


 


 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Първи ден

9.00 Въведение

Представяне, очаквания, нагласи

10.00

Първи обучителен панел

Водещ: Маруся Любчева , Симеон Стоилов

12.00 -14.00 обяд

 

14.00 – 16.00 самостоятелна работа по задания

16.00 – 18.00

Втори обучителен панел

Водещ:Маруся любчева

 

Втори ден:

9.00 – 11.00

Трети обучителен панел

Водещ: Симеон Стоилов, Маруся Любчева

11.00 – 11.30 –пауза

11.30 – 13.30

Дискусия

13.30 – 14.30 – обяд

14.30 – 16.00

Моят кариерен път – самостоятелна работа

16.00 – 18 .00

Въпроси и отговори


 

Трети ден

9.00 – 12.00

Дискусионен панел