Проучване Младежки НАГЛАСИ и РЕАЛИЗИРАНЕ на ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО област Варна и Монтана

Проучване Младежки НАГЛАСИ и РЕАЛИЗИРАНЕ на ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО област Варна и Монтана  (PDF файл)