Социологическо проучване СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩИ НУЖДИ ОТ УМЕНИЯ И КАДРИ

Социологическо проучване

СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩИ НУЖДИ

ОТ УМЕНИЯ И КАДРИ

в Област Силистра, за периода 2018-2028
Трудов статус, реализация и перспективи.
Умения, квалификация и мотивация

Изтеглете (PDF файл)