Документи от ЕС

Несъответсвия на уменията 

Нова европейска програма за умения

Нови умения за нови работни места

Ново партньорство за растеж и работа EIT_ PPT

Относно новите технологии и отворените образователни ресурси

Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати