Семинар Професионално ориентиране за кариерно развитие 2016

ТЕМА ” ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ”

СЕМИНАР за професионално ориентиране и подготовка за участие в пазара на труда Организатор : Център за информиране и професионално ориентиране към Черноморск институт

Място на провеждане : офис на Черноморски институт – Бургас, ул. „Левски” No 30 Събота, 19.03.2016
10,00 часа

ПРОГРАМА:
10.00 – 10.30

„Подготовката за кариерното развитие – ключ за личностната реализация” Лектор: доц. Маруся Любчева

10.45- 12.00
Необходими знания и компетентности в процеса на търсене на работа” Лектор: Евгения Месерджиева, кариерен консултант

12.30 – 13.00
Кариерното развитие в контекста на европейските и национални политики Лектор: Радослава Карагьозова