Нова услуга - Психологически консултации

Център за професионално информиране и ориентиране  „ПРОФИНФОЛИДЕР“  обябява нова услуга в своя портфейл: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

компетентности, свързани с професионална психодиагностика

 

КОНСУЛТАНТ: Сабина Недкова Георгиева, сертифициран консултант с професионална квалификация: Психолог